Arhivi avtorjev: Vladimir

Petdeset plus

Razstava starejših članov DLUSP-a ob slovenskem kulturnem prazniku

7. februar–3. marec 2018


Kulturnemu prazniku naproti

Slovenci smo eden redkih narodov, če ne celo edini, ki je pomen kulture dvignil na nivo državnega praznika. Da smo kot narod obstali, se lahko zahvalimo predvsem svoji kulturi in jeziku, ki jima stoletja ponemčevanja ali poitalijančevanja nista mogla do živega. Prav ta zavezanost okolju in koreninam združuje v sebi to nepretrgano nit, ki je pripeljala do naše samostojne domovine. Na tem prostoru, na katerem živimo, se prepletata in dopolnjujeta slovanski in romanski kulturni prostor, med nami pa živijo in ustvarjajo tudi umetniki, ki so prišli iz drugih neevropskih kultur, saj Evropa postaja vedno bolj multikulturalno pisana.

Kultura nudi tako posamezniku kot narodu višjo kakovost življenja. Vsak umetnik, bodisi slikar, skladatelj, dramaturg ali poet, nam s svojim delom razkriva resničnost, kot jo doživlja sam. S tem nam pomaga spoznavati svet in njegovo preteklost, lasten narod in človeka, s katerim živimo in delamo. Tako kot preko drugih ljudi tudi preko umetniških del človek spoznava samega sebe. Tudi umetnik je le človek, tudi njegova spoznanja in doživetja so človeška, torej tudi naša. Kultura živi in cveti le v komunikaciji med ljudmi in narodi. Zato je kultura tista sila, ki bistveno doprinese k počlovečenju medčloveških odnosov in k spreminjanju množice ljudi v človeško družbo.

Politika mora spoštovati svobodo kulturnega ustvarjanja in podpirati kulturni pluralizem. Predvsem v svoji ustvarjalni dimenziji kultura posega v duhovne človekove globine, pri čemer pa pogosto ne more ostati nazorsko meglena, neopredeljena. Kadarkoli pa je politika oblastno posegala na to področje s krčenjem materialnih virov ali kulturi vsiljevala nazorske, ideološke ali pa le estetske in slogovne kalupe, je s tem usodno dušila kulturno ustvarjalnost.

Naj bo tokratna pričujoča razstava starejših članov DLUSP-a naše skromno darilo ljubiteljem umetnosti Vipavske doline in naš prispevek k obeležitvi slovenskega kulturnega praznika.

Vladimir Bačič

Katalog 50+

 

 

Komentiraj

Uvrščeno v Razstave

II. INTERNATIONAL WATERCOLOUR FESTIVAL MINI CASTRA 2018

(Scroll down for Spanish and Slovenian version. / Desplazarse hacia abajo para versión en español y esloveno. / Za špansko in slovensko verzijo se pomaknite navzdol.)

II. INTERNATIONAL WATERCOLOUR FESTIVAL MINI CASTRA 2018

The festival is open for all artists in all watercolour techniques.

 1. An artist can apply via email to lokarjeva.galerija@dlusp.si by sending maximum FOUR PHOTOS of the watercolour works in .jpg format. The size of the watercolour without passepartout should not be larger than 21 x 29.7 cm (8.3 x 11.7 in) or smaller than 14,8 x 21,0 cm (5.8 x 8.3 in), maximum 2 years old (from 2016). The quality of the photos cannot be smaller than 2 M pixels or larger than 3 M pixels. The photos should be sent by April 20th, 2018.
 1. The professional committee will inform the selected artists by May 7th, 2018. All selected artists will then receive written instructions about how to send the watercolour works and how to pay the participation. The participation fees for Mini Castra 2018 are the following: for citizens of countries of the European Union 40 EUR, for citizens of other countries 45 EUR or 50 USD. For every selected author, the fee includes the exhibition at the gallery, the catalogue, and return of the watercolours.
 1. By the end of May, the professional committee will choose five awarded watercolours and publish the winners on the Mini Castra 2018 official web site and Lokarjeva galerija Facebook fan page (https://www.facebook.com/lokarjevagalerija/).

1st prize    – 500 EUR

2nd prize   – 400 EUR

3rd prize    – 350 EUR

4th prize    – 300 EUR

5th prize    – 250 EUR

II. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ACUARELA MINI CASTRA 2018

El festival está abierto para todos los artistas que trabajan en todas las técnicas de la acuarela.

 1. El artista puede aplicar a través del correo electrónico a lokarjeva.galerija@dlusp.si enviando hasta CUATRO FOTOGRAFÍAS de sus obras en acuarela en el formato .jpg. El tamaño de la acuarela sin passepartout no debe ser mayor de 21 x 29.7 cm (8.3 x 11.7 in) o menor de 14,8 x 21,0 cm (5.8 x 8.3 in), hecha no más de hace 2 años (desde 2016). La calidad de las fotografías no debe ser menor de 2 M pixeles o mayor de 3 M pixeles. Las fotos deberán ser enviadas hasta el día 20 de abril de 2018.
 1. El comité profesional informará a los artistas seleccionados para exponer en la galería Lokar hasta el día 7 de mayo de 2018, enviándoles instrucciones escritas acerca de cómo enviar sus obras en acuarela y cómo cubrir la cuota de participación. Las cuotas de participación para Mini Castra 2018 son las siguientes: para los ciudadanos de los países de la Unión Europea 40 EUR, para los ciudadanos de otros países 45 EUR o 50 USD. Para cada autor seleccionado, la cuota incluye la exhibición en la galería Lokar, el catálogo y retorno de las obras por correo postal.
 1. Hasta los finales de mayo, el comité profesional seleccionará cinco acuarelas premiadas y publicará los nombres de los premiados en la página oficial del festival Mini Castra 2018 y en la página de Facebook de Lokarjeva galerija (https://www.facebook.com/lokarjevagalerija/).

1er premio    – 500 EUR

2do premio   – 400 EUR

3er premio    – 350 EUR

4to premio    – 300 EUR

5to premio    – 250 EUR

2. MEDNARODNI FESTIVAL AKVARELA MINI CASTRA 2018

Mednarodni festival Mini Castra 2018  je odprt za vse umetnike in v vseh tehnikah akvarela.

 1. Vsak avtor se lahko na razstavo prijavi preko elektronske pošte na lokarjeva.galerija@dlusp.si z največ ŠTIRIMI FOTOGRAFIJAMI svojih akvarelov v formatu .jpg. Velikost akvarelnega papirja brez paspartuja ne sme biti večja od A4 (21 x 29.7 cm) ali manjša od A5 (14,8 x 21,0 cm), stara največ 2 leti (iz leta 2016). Kakovost fotografij ne sme biti manjša od 2 M pixels ali večja od 3 M pixels. Fotografije se morajo poslati najkasneje do 20. aprila 2018.
 1. Žirija bo sprejete avtorje na razstavo obvestila do 7. maja 2018. Vsi sprejeti avtorji bodo takrat prejeli tudi pisna navodila, kako poslati svoje akvarele in plačati participacijo. Participacija za Mini Castro 2018 znaša za slovenske državljane znaša 30 EUR, za državljane članic Evropske unije 40 EUR, za vse ostale države 45 EUR oz. 50 USD. Za vsakega sprejetega avtorja slednja zajema razstavo del v Lokarjevi galeriji, katalog in vračilo akvarelov po pošti.
 1. Do konca maja bo žirija izbrala pet zmagovalnih akvarelov in jih objavila na spletni strani Mini Castre 2018 ter Facebook strani Lokarjeve galerije (https://www.facebook.com/lokarjevagalerija/).

Prva nagrada    – 500 EUR

Druga nagrada  – 400 EUR

Tretja nagrada  – 350 EUR

Četrta nagrada  – 300 EUR

Peta nagrada    – 250 EUR

Komentiraj

Uvrščeno v Castra

LYNX 2017

3. mednarodna razstava sodobne umetnosti LYNX 2017

17. november2. december

Od 17. novembra do 2. decembra je na ogled tretja mednarodna razstava izbranih avtorjev mednarodnega natečaja LYNX 2017, na kateri sodelujejo avtorji iz petnajstih držav z vseh kontinentov v štirih kategorijah – slikarstvo, grafika, fotografija in digitalna umetnost.

Sam projekt je bil prepoznan kot pozitiven prispevek multikulturalnosti v našem širšem geografskem prostoru, zato je bil tudi podprt s strani Pokrajinskega Sveta pokrajine Furlanije Julijske krajine, Občine Trst, Občine Ajdovščina in muzeja Ugo Guidi di Forte dei Marmi v sodelovanju z Občino Livorno.

Pričujoča razstava je plod triletnega sodelovanja Lokarjeve galerije z Associazione Culturale il Sestante iz Trsta. Pred tremi leti je bila Lokarjeva galerija povabljena v to sodelovanje prav zaradi svoje mednarodne aktivnosti, saj je v zadnjih letih postala prostor srečevanja umetnosti in umetnikov iz celega sveta.

Mednarodna razstava sodobne umetnosti LYNX je torej kraj konfrontacije različnih kultur, slogov in generacij. Prav zaradi tega razloga je bila izbrana kot lokacija za drugo v nizu razstav Lokarjeva Galerija, ki se vse bolj dokazuje kot povezovalni prostor med umetniki, ki ustvarjajo v različnih disciplinah in prihajajo iz vsega sveta. Lokarjeva Galerija je pravkar gostila bienalno mednarodno razstavo akvarela Castra 2017, dogodek, ki je povezal umetnike iz štirinajstih držav sveta in ki ga je videlo več kot tisoč obiskovalcev.

Mednarodna žirija je med prijavljenimi umetniki izbrala 72 finalistov – 25 v kategoriji slikarstvo, 25 v kategoriji fotografija, 10 v kategoriji digitalna umetnost in 10 v kategoriji grafika. Poleg teh na razstavi sodelujeta še dva posebej povabljena umetnika.

Komisija je v vsaki kategoriji nagradila najboljšega avtorja, posebna nagrada pa je bila rezervirana za umetnike, mlajše od enaindvajset let.

Vladimir Bačič

Komentiraj

Uvrščeno v Razstave

Ivan Skubin – En sam let ptice v človeku …

14. oktober–10. november 2017

… Resnična in prava umetniška dela so tista, ki izražajo ideje in vsebine, ki ne presahnejo, predvsem pa se rodijo iz globin srca in duše umetnika. To je potem umetnost, ki v sebi nosi tisto pravo moč in s tem na tihi način gane drugega.

Prav takšna je keramika umetnika Ivana Skubina, ki prihaja z Brega pri Golem Brdu, iz Goriških Brd. V svojem dosedanjem ustvarjalnem obdobju je ustvaril impresiven opus. Imel je številne razstave tako v Sloveniji kot v tujini. Ni presenetljivo, da je prejel prestižne nagrade na domačih in mednarodnih keramičnih tekmovanjih. Prejel je tudi prvo nagrado za delo Plesalka na mednarodnem razpisu Ceramic&Colours Award Faenz v Faenzi v Italiji (2016), na katerem so sodelovali najvidnejši ustvarjalci na področju keramične umetnosti.

Tehnika raku, v kateri ustvarja, je starodavna japonska tehnika žganja gline. Nastala je v Kyotu v 16. stoletju za potrebe izdelovanja posodic za njihovo obredno pitje čaja. Beseda raku pomeni osvoboditev, veselje. Ta tehnika žganja omogoča izdelavo neponovljivih in unikatnih del. Pri takšnem ustvarjanju sodelujejo vsi štirje osnovni elementi narave: ogenj, voda, zrak in zemlja. Prav zemlja je tista živa materija, ki je našemu umetniku še posebej pri srcu. Živita v posebni simbiozi. Iz nje izhaja glina, material, ki ga avtor samo s svojimi rokami in brez vrtenja pretvori v edinstvene skulpture. Zemlja mu daje neposredno tudi eno izmed  snovi (pepel iz vinskih trt) za glazuro, s katero znova in znova eksperimentira.

Ivan Skubin se torej z izraznim sredstvom keramike dotika najglobljih humanističnih vprašanj človeka, ki se manifestirajo pred nami v njegovih stiliziranih skulpturah, ki so polne simbolike. V njih čudovito združi vsebinsko in likovno govorico. Pradavni motivi, ki so imeli v vsaki kulturi svojski pomen, spregovorijo skozi moderno formo. Njegova dela lahko govorijo o človeku, ki se ga polasti pohlep, ki stremi preko mej mogočega. Neizogibno je, da doživi Ikarov padec, saj ni znal najti zlate sredine. To antično Ovidovo prispodobo lahko razumemo tudi na način želje po osvoboditvi Ikarja.

Skubin vedno z novimi motivi prikaže usodo človeka, ki je ujetnik lastne narcistične podobe, svojih misli, preteklosti in družbe, v kateri živi. To ikonografsko vsebino avtor izrazi tudi s svojimi Jetniki, ki so postavljeni frontalno v črne bokse, iz katerih ne izstopijo, ali pa jih razporedi v krožno kompozicijo, nad njih pa postavi figuro Čuvaja, ki spominja na Rodinovega Misleca. Figure se vrtijo v krogu, v peklu svojih misli. Ne vedo, da svoboda, po kateri hrepenijo, ni dosegljiva z razumom.

Edina pot, ki vodi človeka iz te današnje »Platonove votline«, vodi  preko lepote srca. Pomeni ozreti se vase, v svojo bit in s tem paradoksalno stran od sebe, k drugemu. Tako se rodi pesem dvojine.

Svobodo pa subjekt najde predvsem v poletu, ki išče resnico. Tako kot Ptice Ivana Skubina, ki se osvobajajo kletk selfijev, materializma ter banalnosti vsakdana. Kot Feniks se vzdigajo iz pogorišča svoje grotesknosti in lahkotno poletijo navzgor, preko horizonta k Izvorni lepoti in ljubezni.

To pot nam na edinstven način prikazuje delo z naslovom Anima. Duša, ki se osvobaja materije oz. telesnosti, ki v sebi združuje zemeljsko in božansko. Umetnik tu na zelo izviren način preobrazi helenistični motiv, da nam čez likovni jezik prikaže Animo, ki doseže »zmago«. Da to »zmago« obdržimo, pa moramo pred svoja »svetišča«, pred vrata svojih src postaviti Stražarje. Že v asirski kulturi so postavljali pred vhode v palače monumentalne figure krilatih stražarjev z namenom, da bi odganjali zle duhove. Najbolj znan lik varuha izvira iz egipčanske umetnosti. Sfinga, ki ima levje telo in človeško glavo, še danes varuje »sveti prostor« Keopsove piramide.

Umetnik Ivan Skubin s svojo vsebino in na videz preprosto formo, ki je v bistvu zelo zahtevna, doseže, da njegove umetnine zaživijo pred nami in nam skozi intimno gledanje tiho šepetajo umetnikovo, našo in svojo zgodbo,  ki je tako nežna, lepa, globoka in večna.

Maja Pangos, umetnostna zgodovinarka

Zgibanka Ivan Skubin

 

 

Komentiraj

Uvrščeno v Razstave

Castra 2017

2. mednarodni festival akvarela CASTRA 2017

26. avgust30. september

Po izredno odmevni in obiskani Castri 2015 in lanski Mini Castri 2016, se je Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske odločilo, da nadaljuje s tem projektom. Tako je letos luč sveta zagledala druga izvedba mednarodnega bienala akvarela z malo spremenjenim imenom 2. mednarodni festival akvarela Castra 2017, saj poleg razstave akvarelov v Lokarjevi galeriji in Lični hiši v Ajdovščini poteka na dan otvoritve 26. avgusta med 9. in 15. uro tudi mednarodni ekstempore akvarelistov v Vipavskem Križu.

Letošnjega natečaja se je udeležilo 58 avtorjev iz štirinajstih držav, nekoliko manj kot pred dvema letoma, saj se je v zadnjem času pojavilo kar nekaj novih organizatorjev bienalov akvarela po vsem svetu, ki so še dodatno razpršili interes in sodelovanje akvarelistov. Strokovna ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali slikarji in kiparji Lucijan Bratuž, Azad Karim, Vladimir Bačič, Bogdan Vrčon, Bojan Bole, Tea Curk Sorta in umetnostna zgodovinarka Maja Pangos, je med prispelimi deli izbirala nagrade in diplome predvsem po kriteriju tehnično brezhibnega ali pa izrazito izpovednega dela. Rainer Maria Rilke je nekoč dejal, da je lepota vedno nekaj, kar dodamo našemu čustvu, pogledu, doživetju, vendar nikoli ne vemo, kaj natančno je to. Nekateri avtorji so svojo kvaliteto izkazali s celo serijo enakovrednih in tehnično zelo kakovostnih akvarelov in komisija je nekaterim dodelila nagrade in diplome tudi zaradi kvalitetno uravnotežene kolekcije. Podeljenih je bilo šest nagrad in pet diplom.

Vladimir Bačič

Katalog

 

Nagrajeni avtorji so Al-Lami Salim Mathkour iz Iraka, Luka Popič iz Slovenije, Pawel Gladkow s Poljske, Trond Einar Solberg Indsetviken z Norveške, Natalia Studenkova iz Ukrajine in Berko iz Slovenije.

 

Diplome so prejeli Anna Ivanova iz Rusije, Massimiliano Iocco iz Italije, Olga Kharchenko iz Rusije, Nataša Tajnik Stupar iz Slovenije in Javier Zorrilla iz Španije.

 

Nekaj utrinkov z otvoritve

 

Razstava

 

Komentiraj

Uvrščeno v Razstave

Castra 2017 – Otvoritev razstave / Opening of the exhibition

The watercolour opening of the II. Watercolour Festival Castra 2017 will take place on Saturday, August 26th, at 6:00 p.m. at Lokarjeva Gallery. The award issuing will take place the same day at 8.30 p.m. in the castle cellar in Vipavski križ.

On this occasion, we are pondering upon organizing a Watercolour Ex-Tempore on medieval town of Vipavski križ between 9:00 a.m. and 3:00 p.m if there are enough artists interested. The arising artworks will be exhibited as a public display in the centre of Vipavski križ until 9:00 p.m. The best watercolours will be symbolically awarded. Upon the exhibition, the watercolours will be returned to the artists.

We please all artists interested in taking part of the Ex-Tempore to confirm their participation as soon as possible to our E-mail lokarjeva.galerija@dlusp.si due to the organisation of the event.

 

V soboto, 26. avgusta, ob 18.00 uri bomo v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini odprli razstavo akvarelov II. mednarodnega festivala akvarelov Castra 2017. Podelitev nagrad in priznanj bo isti dan ob 20.30 v grajski kleti v Vipavskem križu.

Ob tej priložnosti razmišljamo, da bi na isti dan v Vipavskem križu organizirali ex-tempore v akvarelu (v kolikor bo dovolj zanimanja) z motivi srednjeveškega Vipavskega križa med 9. in 15. uro. Nastala dela bi bila na ogled javnosti v središču Vipavskega križa do 21. ure. Najboljši akvareli bodo simbolično nagrajeni. Po končani razstavi ostanejo akvareli v lasti avtorjev.

Prosimo vse zainteresirane, ki bi se želeli udeležiti ex-tempora, da svojo namero zaradi same organizacije dogodka čim prej potrdite na naš elektronski naslov lokarjeva.galerija@dlusp.si.

Komentiraj

Uvrščeno v Novice in obvestila

Castra 2017 – the results of the jury

On Tuesday, June 20th, 2017, after having checked all watercolour works that had arrived, the jury chose six authors for the following awards:

The 1st award for 1,200 EUR goes to Al-Lami Salim Mathkour – Iraq

The 2nd award for 900 EUR goes to Luka Popič – Slovenia

The 3rd award for 700 EUR goes to Pawel Gladkow –  Poland

The 4rd award for 600 EUR goes to Trond Einar Solberg Indsetviken – Norway

The 5rd award for 500 EUR goes to Natalia Studenkova – Ukraine/Slovakia                      

The 6rd award DLUSP (solo exhibition at the Lokar Gallery) goes to Berko – Slovenia

In addition to the awards, the jury also awarded five diplomas. Diplomas are received by:

 1. Anna Ivanova – Russia
 2. Massimiliano Iocco – Italia
 3. Olga Kharchenko – Russia
 4. Nataša Tajnik Stupar – Slovenia
 5. Javier Zorrilla – Spain

We congratulate all the winners!

The awards will be paid out after the opening of the exhibition in October. The winners will be notified via email about the details.

Awards

Diplomas

Komentiraj

Uvrščeno v Novice in obvestila

Pregledna razstava nekaterih likovnih del sedanjih in nekdanjih dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

18. maj16. junij 2017

V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini je na ogled Pregledna razstava nekaterih likovnih del sedanjih in nekdanjih dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.  Razstavljena so likovna dela dijakov obeh programov-predšolske vzgoje in gimnazijskega programa.

Dijaki se predstavljajo s slikarskimi in kiparskimi deli, grafičnimi listi, računalniško grafiko ter fotografijami. Na zastavljene likovne naloge se odzivajo kritično in odstirajo marsikatero problematiko današnje družbe. Osrednji del razstave vključuje dela dijakov likovnega krožka.

Na dan muzejev, 18. maja, so bila v Lokarjevi galeriji organizirana vodstva za obiskovalce, ki sta jih izvajala dijaka Adriana Ronkali in Boštjan Volk ter profesorica likovne umetnosti, Damjana Plešnar, ki so z veseljem odgovarjali na marsikatero zastavljeno vprašanje.

Damjana Plešnar

Komentiraj

Uvrščeno v Razstave

International Festival of watercolor Castra 2017

Rules

The contest Castra 2017 is open to all artists, in all watercolour techniques.

 1. Every author can apply to this exhibition via email lokarjeva.galerija@dlusp.si with four photos of their watercolours. The quality of the photos should not be smaller than 2 M pixels and not bigger than 3 M pixels. Photos should be sent by May 7th, 2017.
 2. The jury will acknowledge the authors by May 12th, 2017.

Selected authors

 1. The signed works should be sent by a registered air-mail as PRINTED MATTER in a simple package, without frame or passe-partout, declaring »NO COMMERCIAL VALUE« and »PRINT«, before June 2nd, to:

LOKARJEVA GALERIJA

Prešernova 15

5270 Ajdovščina

Slovenia

 1. The watercolour paper size must not be bigger than 50×70 cm and not less than 15×21 cm.

Mandatory dates attached in the shipment (see the table below):

 • Author’s name and last name:
 • Exact adress:
 • E-mail:
 • Title of the work:
 • Work’s dimensions:
 • Date of the work (max. 2 years old):
 1. Along with the properly filled in membership form, a “Curriculum Vitae” should accompany the works, including name, artist’s date of birth, as well as the corresponding fee.
  If you are a resident of Slovenia, the fee is 35 EUR.
  If you are a resident of the EU, the fee is 55 EUR.

If you are not a resident of the EU, the fee is 65 EUR or 70 USD.

Please, make the payment via Bank Transfer to Lokarjeva gallery account:
The name of the addressee on the bank account:

LOKARJEVA GALERIJA

Vilharjeva 38

5270 Ajdovščina

Slovenia

Iban: SI56 0444 4000 3138 736

SWIFT: KBMASI2XXXX

(bank: “Nova KBM d.d.”)

This fee gives the right to receive the catalogue of the corresponding edition.

 1. The Jury will select the works to be exhibited, the names of the accepted artists will be published on our web site http://lokarjevagalerija.splet.arnes.si/ (Castra 2017)
 2. The Jury will select 7 winning watercolours by the end of May and will acknowledge the winners about the award.

The first prize  – 1200 EUR

Second prize   –  900 EUR

Third prize       – 700 EUR

Fourth prize     – 600 EUR

Fifth prize        – 500 EUR

Sixth prize       – Solo exhibition at the Lokar Gallery

Under the Slovenian legislation, the prizes have a 25 % tax. The winning watercolours will remain to the organizer regardless the price. Besides the prizes, the jury will also issue seven diplomas.

 1. The exhibition in Ajdovščina will be open from August 25th to September 30th.
 2. The catalog will be sent to artists along with their watercolour.
 3. The Lokarjeva Gallery reserves the rights to reproduce and exhibit any work accepted, for promotional or cultural purposes.
 4. Although all works will be handled with maximum care, the Lokarjeva Gallery will assume no responsibility for any damage or loss that may occur. The works that do not adhere exactly to these rules, will not be sent back.
 5. Participation in the exhibition implies the acceptance of the above conditions.

Komentiraj

Uvrščeno v Novice in obvestila

Mozaik 2017

V petek, 24. marca, so se pred številnim občinstvom v Lokarjevi galeriji predstavili štirje novi člani Društva likovnih umetnikov Severne Primorske. Ana Maraž in Julijana Božič sata domačinki iz Ajdovščine, Enej Gala prihaja iz Nove Gorice, Natalia Mikhaylina pa iz Črnič, kamor sta se z možem pred petimi leti priselila iz Moskve.

Razstava nosi naslov Mozaik 2017, kar avtorji s svojimi deli tudi potrjujejo, saj so si v svoji ustvarjalni filozofiji povsem različni.

ANA MARAŽ

Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na oddelku za likovno pedagogiko.

Ana je uspešno razvila svojo prepoznavno podobo, skladno njenim lastnim estetskim preferencam.

V polju ilustracije in risbe je izbrala smer, ki je popolnoma izčiščena, ki se izogne vsemu okoliškemu, odvečnemu, prikupnemu, presladkemu in ki se tako v svoji obliki kot vsebini osredotoča na bistvo. Tako delujejo njene podobe kot znak, simbol ali vizualni arhetip tistega, kar ilustrirajo, naj gre za zgodbo ali osebne refleksije. Pod širokim pojmom minimalizma pa se skriva več obrazov Ane Maraž; njena risba je ponekod otroška in duhovita, drugje arhaična, ljudska, včasih jo zaznamujejo deformacije in predimenzioniranje znanih podob, drugič prevladujejo ploskovitost, linearnost in ritem, ki tvori vzorce; ravno zaradi slednje „grafičnosti“ se njena risba lepo poda tudi na uporabne izdelke. Njena paleta je zadržana, mnogokrat črno-bela, izleti v barvitejše spektre pa so bolj izjema kot pravilo, med tem ko v rabi različnih tehnik ni skromna; kombinira jih in raziskuje njihovo „funkcionalnost“ glede na različne vloge, ki jih ima njen končni izdelek.

JULIJANA BOŽIČ

Diplomirala je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Ukvarja se pretežno z ilustracijami. Ilustrirala je za študentski časopis Tribuna ter revijo Razpotja ter druge naročnike.

Glavnina njenih razstavljenih del je iz male panike, ki se nanašajo na razne osebne zgodbe in trenutke iz vsakdanjega življenja. Vezane so večinoma na ženske like, saj se ji zdi, da so ženske bolj nagnjene k temu, da imamo male vsakodnevne skrbi, ki se odražajo v trenutkih malih panik. Tudi izbrani način predstavitve kaže posamezno osebo sámo v svoji trenutni čustveni točki kjer gre za enostavne kompozicije. Sama tematika se odraža skozi izbrano igrivo tehniko slikanja/risanja s flomastri in akvarelom. Izbira barv pa odraža posamezne med seboj različne karakterje likov in situacij.

NATALIA MIKHAYLINA

Prihaja iz Moskve, kjer je končala High British School of Art and Design.

Poleg risbe s svinčnikom, ki jo spremlja praktično že iz njenih šolskih dni, prihaja navdih za njene slike, kot sama pravi, iz lepot izjemne slovenske narave: gora, dolin, vinogradov, morja – vsega, kar v njenem rodnem kraju ni doživela. Na potovanjih skrbno zbira občutja in se trudi potopiti globoko v zaznavanje sveta, zgrabiti najbolj pomembne detajle in poudariti posameznosti, ki omogočajo emocijam da vstopijo in zaživijo novo življenje v njenih slikah. Izziv ji je prinesti svoje videnje življenja v fizično utelešenje, da bi lahko delila svoje izkušnje s svojo publiko.

ENEJ GALA

Končal je študij slikarstva na beneški Akademiji lepih umetnosti, kjer je opravil tudi magistrski študij.

Skozi delo, ki obsega slikarstvo, kiparstvo in prostorske instalacije, se osredotoča na opazovanje oblik, ki nastajajo zaradi razlike med dojemanjem in razumevanjem videnega. Raziskuje potencijal ekscesa informacij, ki kot produkt prebavljanja vsakdanjosti, predstavlja podlago za razvoj novih skladnosti med formo in sporočilom. Že na prvi pogled se opazi, da so nanj vplivali vsakovrstni umetniki v novejši zgodovini umetnosti, še posebej nadrealisti, vendar pa je pri Eneju bistvena osebna reinterpretacija njihovih vplivov in umestitev v čas, v katerem živimo  z informacijami, ki so nam na voljo. Nenazadnje so nadrealisti  zaobjeli vso realnost; zavedno in nezavedno, tako da je težko ubežati njihovemu vplivu.

Vladimir Bačič

 

Komentiraj

Uvrščeno v Razstave